fbpx

Общи условия

1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно по телефон, факс или интернет, или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за записване (резервационна бланка) и внасяне на депозит.

2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др.)По искане на Потребителя Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.

3. Документи при пътуване
Туристът трябва да разполага с лична карта (при пътуване в страните членки на ЕС) или задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. В случай, че това условие не е спазено, туристическата агенция не носи отговорност за проблемите, възникнали по тази точка.

4. Договор с туроператор
при избор на организирано пътуване, клиентът подписва задължително договор с туроператора. Формуляра за попълване можете да изтеглите оттук.

5. Медицинска застраховка
преди пътуването е желателно сключването на медицинска застраховка за индивидуални пътувания и задължително при организирани пътувания с автобус или самолет.
Фирма „Мирея Травел” има сключен застрахователен договор с HDIЗастраховане, съгласно чл.32 от ЗТ – застрахователна полица № 001-13 24002139Б13 03/13-08-2013.

6. Пътуване на деца под 18 г.
децата пътуват със задграничен паспорт с валидност не по-малка от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. В случай, че детето пътува само с единия родител, трябва да бъде представена нотариално заверена декларация на български език, подписана и от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с указан телефонен номер на нотариуса. Оригиналната декларация се представя по време на пътуването от присъстващия родител. За неспазване на това условие от страна на туристите и за възникнали по това условие проблеми, туристическата агенция не носи отговорност.

7. Самолетни програми
издава се поименен самолетен билет, индивидуален за всеки пътуващ.

8. Пътувания
При организирани пътувания, в случай, че не бъде набран минимален брой туристи, упоменат в офертите, на туристите, заплатили сумата по пътуването, тя ще им бъде възстановена на 100%, като в тези случаи агенцията не дължи допълнителни неустойки или компенсации.

9. Хотелско настаняване
Настаняването се извършва в хотели от 2* до 5 * по избор на туристите. Поради различия в категоризацията на хотелите в някои екзотични дестинации като Доминиканската Република, Мексико, Израел и др. трябва да се има в предвид, че тя може да не отговаря на стандартите в ЕС. В тези случаи агенцията не носи отговорност за възникнали разминавания в стандартите.
Настаняването, в случай, че не е изрично упоменато друго, се извършва след 14 ч.
В случай на възникнали нередности в обслужването или хигиената на хотелите, агенцията не носи отговорност. При подобни случаи претенциите биват предявявани на място в хотела, към отговорните лица.
При допълнителни прояви като празнични вечери, програми за определени случаи в чужбина и в страните от Близкия Изток е възможно да има различия с българското тълкуване на същите, дължащо се на културни различия, като за подобни несъответствия агенцията не носи отговорност.

10. Допълнителни услуги – екскурзии, екскурзоводски и др.
Във всяка една туристическа програма има информация за екскурзоводските услуги – цени и език на провеждане, ето защо е необходимо да се запознаете с това предварително.
Всички допълнителни екскурзии се заплащат допълнително. За екскурзии, организирани от партньори на фирма „Мирея Травел” трябва да е ясно, че те носят пълната отговорност за качеството на протичане на тези мероприятия. Часовете и местата се уточняват предварително, като са възможни промени, спрямо предварително зададената ни информация. При неспазване на условията за организиране на екскурзиите, клиентите следва да потърсят правата си на място, от представител на фирмата партньор.

11. Цени и начин на плащания
Всяка направена резервация по интернет или в офиса на агенцията се счита за валидна само и единствено след внасянето на депозит в размер на 30% от пакетната цена на пътуването в срок от 24 часа след подаването на резервацията, както и след подписването на задължителния клиентски договор. Останалите 70% се заплащат съгласно изискванията по съответната резервация, но не по-късно от 20 работни дни преди датата на заминаване.

11.1 Плащане в брой в офиса на Mireya-Travel
11.2 Плащане с кредитна или дебитна карта – VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro с осигурена защита от BORICA

12. Откази и анулации
При незаплащане на цялата сума за пътуването в посочения срок се счита, че туристът се отказва от направената резервация. В този случай, или при отказ на туриста от пътуването по други причини, се дължат следните неустойки в полза на туристическата агенция:

До 3 месеца преди датата на пътуването – 0% неустойка;
До 30 дни преди датата на пътуването – 20% неустойка;
От 29 до 16 дни преди датата на пътуването – 30% неустойка;
От 15 до 10 дни преди датата на пътуването – 70% неустойка;
По-малко от 10 дни до началото на пътуването – 100% неустойка;

13. Рекламации
При неспазване на условията по договора, туристът е длъжен своевременно и на място да уведоми представителите на туристическата агенция, в следствие на което трябва да бъде съставен констативен протокол, подписан от лицата, оторизирани и удостоверяващи фактите и обстоятелствата. Всички рекламации се подават в писмен вид, в срок от 10 дни след приключването на пътуването. Туристическата агенция разглежда рекламациите и изпраща отговор в писмен вид в срок от един месец след получаването им.

14. Форсмажорни обстоятелства
Фирма „Мирея Травел” не носи отговорност при възникването на затруднения, забавяния и проблеми, определяни като форсмажорни обстоятелства: лоши метеорологични условия, природни бедствия, усложнена пътна обстановка, отмяна или закъснения на полети, проблеми на туристите с летищни власти или с други органи на реда в съответния курорт, промени във входните такси или работното време на културно-историческите обекти, технически проблеми и аварии, свързани със средствата за транспорт по време на пътуването, затруднения, причинени от масови мероприятия (стачки, бунтове, национални или религиозни празници), както явления и събития, които не могат да бъдат предотвратени от агенцията.